Gołąb

Definicja Gołąbka w Kontekście Marketingu

Gołąb to metaforyczne określenie na użytkownika, który ze względu na swoje cechy osobowościowe i preferencje, jest łatwy do przekonania do podjęcia określonych działań, zawierających korzyść dla marki. W języku marketingu, określenie to jest używane pejoratywnie i wyraża brak szacunku dla klienta, uważanego za osobę łatwowierną, bezkrytyczną i podatną na manipulację.

Charakterystyka Gołębia

Gołębie w kontekście marketingu można zdefiniować jako konsumentów, którzy w procesie dokonywania zakupów lub podejmowania innych decyzji, kierują się emocjami, bezkrytycznie podążają za promowanymi trendami czy też łatwo ulegają wpływom marketingu perswazyjnego. Osoby te są łatwe do zmanipulowania przez sprytnie zaprojektowane strategie marketingowe i nie zastanawiają się zbytnio nad ich konsekwencjami.

Kilka cech, które definiują „gołębia” w marketingu:

  • Bezkrytyczność: Gołębie w marketingu nie kwestionują jakości produktu ani warunków jego zakupu.
  • Podatność na wpływy: Decyzję o zakupie podejmują pod wpływem tzw. marketingu perswazyjnego, czyli różnego rodzaju bodźców mających na celu skierowanie ich do podjęcia decyzji zgodnej z oczekiwaniami marki.
  • Brak planowania: Osoby te nie planują z góry swoich zakupów – decyzję podejmują spontanicznie, pod wpływem emocji.
  • Konsumpcjonizm: Są bardzo podatne na konsumpcjonizm i kupują więcej niż potrzebują.

Etyka i Gołębie w Marketingu

Wykorzystywanie osób łatwowiernych, zwanych gołębiami, do osiągnięcia korzyści przez marki, budzi wiele kontrowersji i jest uważane za nieetyczne. Dlatego też, osoby pracujące w marketingu powinny dążyć do budowania relacji z klientami opartych na szacunku, uczciwości i transparentności.

To znaczy, że powinny dążyć do tego, aby ich przekaz był zrozumiały, prawdziwy i nie wprowadzał klientów w błąd. Zamiast manipulować i wykorzystywać, powinny edukować swoich klientów i pomagać im podejmować mądrzejsze decyzje dotyczące zakupów.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.