Misja Firmy

Misja Firmy, bywa również określana jako misja przedsiębiorstwa lub deklaracja misji. Jest to fundamentalne narzędzie strategiczne opisujące krótko i jasno, dlaczego firma istnieje, co chce osiągnąć i jak zamierza to zrobić. Misja odgrywa kluczową rolę w określaniu kierunku rozwoju organizacji.

Rola Misji Firmy

Misja firmy powinna służyć jako kompas dla całej organizacji, wyznaczając jej cel i kierunek. Jest to narzędzie pomocne zarówno dla pracowników jak i liderów firmy, ułatwiające zrozumienie celów firmy. Misja może również budować relacje z klientami i innymi interesariuszami, podkreślając wartości i cele firmy.

  • Motywacja i Inspiracja – Misja firmy powinna inspirować pracowników do pracy, podkreślać znaczenie ich wkładu w osiągnięcie misji firmy i motywować ich do dalszego rozwoju.
  • Decyzje Strategiczne – Misja firmy powinna kierować decyzjami strategicznymi, pomagając w wyborze kierunków rozwoju, identyfikacji możliwości czy pozyskiwaniu nowych klientów.
  • Komunikacja z Interesariuszami – Misja firmy jest też ważnym elementem komunikacji z interesariuszami, pozwalając przedstawić firmę jako odpowiedzialną i zorientowaną na określone cele.

Zasady Pisanie Misji Firmy

Skuteczna misja firmy powinna być łatwa do zrozumienia, ale pełna znaczenia. Poniżej przedstawię kilka zasad, które warto uwzględnić, pisząc misję firmy.

  1. Jasność: Misja firmy powinna być jasna i zrozumiała. Musi jasno komunikować, co firma robi i czego chce osiągnąć.
  2. Specyficzność: Misja powinna być specyficzna dla firmy, odzwierciedlając jej wyjątkowe cechy i wartości.
  3. Motywująca: Misja powinna motywować pracowników do działania, inspirując ich do osiągnięcia celów firmy.
  4. Krótkość: Misja firmy powinna być skoncentrowana i zwięzła – zwykle zawiera od kilku do kilkunastu zdań.

Przykłady Misji Firmy

Są firmy, które z powodzeniem wykorzystały swoje misje do budowania silnej marki i relacji z klientami. Jeden z takich przykładów to Google, którego misją jest „organizowanie informacji świata i uczynienie je powszechnie dostępnymi i użytecznymi”. Inny przykład to Amazon, którego misja „Być najbardziej obsesyjnie zorientowanym na klienta firmą na świecie, gdzie ludzie mogą znaleźć i odkryć wszystko, czego mogą zapragnąć online”. Te misje są jasne, konkretne i zrozumiałe, oddają unikatowość tych firm i wskazują kierunek ich rozwoju.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.