Strona Internetowa

Home Słownik Marketingu Strona Internetowa

Strona internetowa

Strona internetowa, nazywana często stroną www (od World Wide Web, czyli tzw. Sieci Światowej), to zbiór informacji zamieszczonych na serwerach internetowych, dostępnych dla użytkowników sieci Internet za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Podstawowym elementem strony internetowej jest dokument HTML, który może zawierać nie tylko tekst, ale także grafikę, multimedia, skrypty, linki do innych stron czy elementy interaktywne. Najprostsza strona internetowa składa się z jednego dokumentu HTML, natomiast strony internetowe składające się z wielu tego typu dokumentów połączonych hiperłączami, nazywane są serwisami lub witrynami internetowymi.


Istota strony internetowej

Podstawą funkcjonowania strony internetowej jest protokół HTTP lub jego zabezpieczona wersja HTTPS. Umożliwia on komunikację między serwerem a przeglądarką użytkownika, która wysyła do serwera zapytanie o dostarczenie określonej strony internetowej. Serwer przesyła stronę w postaci kodu HTML, który przeglądarka interpretuje i wyświetla w czytelnej dla człowieka formie.

Elementy strony internetowej

Strona internetowa składa się z wielu różnorodnych elementów, których struktura i układ są opisane w kodzie HTML. Do podstawowych elementów strony internetowej zalicza się:

  • Tekst – podstawowy element informacyjny strony www. Możliwe jest formatowanie tekstu na wiele różnych sposobów, n.p. za pomocą nagłówków, akapitów, list, kursywy, pogrubienia, podkreślenia czy kolorów.
  • Grafika – zdjęcia, ilustracje, ikony, a także animacje, które mogą pełnić funkcje informacyjne, reklamowe, dekoracyjne lub nawigacyjne.
  • Hiperłącza – odnoszą się do innych dokumentów na tej samej stronie lub do dokumentów znajdujących się na innych serwerach.
  • Elementy interaktywne – formularze do wpisywania tekstu, przyciski, rozwijane listy, pola wyboru, a także elementy umożliwiające komunikację z serwerem (np. przyciski wysyłania formularzy, zamawiania produktów, logowania do serwisu).
  • Multimedia – filmy, muzyka, animacje, które mogą być wbudowane bezpośrednio w stronę lub dostępne za pośrednictwem odtwarzaczy multimedia.
  • Elementy programowe – skrypty obsługujące interakcje z użytkownikiem, obsługę bazy danych, animacje, efekty specjalne itp.

Rodzaje stron internetowych

Strony internetowe można podzielić na wiele różnych typów, w zależności od różnych kryteriów. Podstawowe kategorie stron www to strony statyczne i dynamiczne. Statyczne są zwykle prostsze, składają się z zamkniętego zestawu dokumentów HTML dostępnych na serwerze. Dynamiczne natomiast generowane są na bieżąco przez serwer na podstawie interakcji z użytkownikiem i mogą się różnić w zależności od jego działania, stanu systemu, bazy danych itp.

Znaczenie strony internetowej w marketingu

Strona internetowa jest dzisiaj jednym z podstawowych narzędzi marketingowych, pozwalającym na prezentację firmy, jej produktów i usług, nawiązywanie kontaktu z klientami, sprzedaż online, a także prowadzenie działań reklamowych i promocyjnych. Dlatego też tworzenie i utrzymanie strony internetowej powinno być jednym z kluczowych elementów strategii marketingowej każdej firmy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.